SLAPUKŲ POLITIKA IR NUSTATYMAI

 • SLAPUKŲ POLITIKA IR NUSTATYMAI

  • SLAPUKŲ POLITIKA IR NUSTATYMAI

   Bendroji teisinė sistema, reglamentuojanti asmens duomenų apsaugą, yra Europos Sąjungoje taikomas Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas Nr. 679/2016 (toliau – BDAR). Ši slapukų politika atitinka BDAR nustatytus reikalavimus.

   Šioje Slapukų politikoje (toliau – Slapukų politika) aprašomi įvairių tipų slapukai, kurie naudojami „NE Property BV“ priklausančioje ir kontroliuojamoje svetainėje (toliau – Svetainė).

   Reklamuodama Prekybos centrą, taip pat ir interneto svetainėje, „NE Property BV„ bendradarbiauja su šiais „NEPI Rockcastle Group“ priklausančiais subjektais: uždaroji akcine bendrovė „Ozantis“ („Prekybos centras“), „NEPI Investment Management SRL“ („NIM“) ir NEPI Rockcastle Lithuania, UAB. Jūsų asmens duomenų valdymo požiūriu pirmiau minėti „NEPI Rockcastle Group“ subjektai veikia kaip bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį.

   „NE Property BV“, Prekybos centras, NIM ir NEPI Rockcastle Lithuania, UAB yra „Nepi Rockcastle Group“ dalis ir šioje Politikoje kartu vadinami „NEPI Rockcastle Group“ arba „Jungtiniais valdytojais“. Kai šioje slapukų politikoje vartojami žodžiai „Mes“, „Mūsų“, tai reiškia „NEPI Rockcastle Group“.

    KAS YRA SLAPUKAI?

   „Interneto slapukas“ (dar vadinamas „naršyklės slapuku“, „HTTP slapuku“ arba „slapuku“) - tai nedidelis failas, sudarytas iš raidžių ir skaičių, kuris išsaugomas naudotojo kompiuteryje, mobiliajame įrenginyje ar kitoje įrangoje, leidžiančioje naudotis internetu.

   Slapukai įdiegiami per naršyklę (pvz.: „Internet Explorer“, „Firefox“, „Chrome“). Įdiegti slapukai galioja nustatytą laiką ir išlieka pasyvūs, t. y. juose nėra programinės įrangos, virusų ar šnipinėjimo programų ir jie neleidžia pasiekti naudotojo, kurio įrangoje jie buvo įdiegti, standžiajame diske esančios informacijos.

   Slapuką sudaro dvi dalys: pavadinimas ir turinys arba slapuko vertė.

   KAIP IR KODĖL NAUDOJAME SLAPUKUS?

   Slapukus naudojame, kad pagerintume svetainės naudojimą ir funkcionalumą, geriau suprastume, kaip lankytojai naudojasi svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis.

   Slapukų saugojimas suteikia mums galimybę lengvai ir patogiai pritaikyti, pagerinti jūsų mobiliosios programėlės naudojimo patirtį ir užtikrinti, kad kitas apsilankymas būtų malonesnis.

   „NEPI Rockcastle Group“ nenaudoja slapukų asmeninei informacijai, pavyzdžiui, jūsų vardui, rinkti, tačiau galime susieti slapuke esančią informaciją su jūsų asmenine informacija, surinkta kitais būdais (pvz., registracijos formomis).

   KAIP VALDYTI SLAPUKUS?

   Slapukų blokavimas

   Galite sutikti, kad būtų naudojami slapukai, kurie leis jums be apribojimų naudotis visomis Svetainės funkcijomis, kai lankotės Svetainėje. Negalima atsisakyti būtinų slapukų, nes tai gali turėti įtakos naudotojo patirčiai ir funkcijoms naudojantis Svetaine.

   Kitų slapukų blokavimas gali neturėti įtakos jūsų naudotojo patirčiai ir funkcijoms naudojantis Svetaine. Jei atsisakysite naudoti visus slapukus, pirminiai slapukai ir trečiųjų šalių slapukai bus išjungti. Be to, pirminiai slapukai bus ištrinti. Trečiųjų šalių slapukų ištrinti negalėsime. Todėl turėsite asmeniškai ištrinti trečiųjų šalių slapukus. Tai galima padaryti naršyklės nustatymuose.

   Slapukų išjungimas ir (arba) ištrynimas per naršyklę

   Taip pat ir (arba) papildomai galite pakeisti slapukų nustatymus interneto naršyklėje. Interneto naršyklėje galite keisti slapukų nustatymus. Tokius naršyklės slapukų nustatymus paprastai rasite savo interneto naršyklės meniu „parinktys“, „įrankiai“ arba „nuostatos“. Taip pat galite naudotis naršyklės meniu „Pagalba“. Skirtingos naršyklės gali naudoti skirtingus slapukų išjungimo mechanizmus.

   „Internet Explorer“ slapukų nustatymai

   Slapukų nustatymai „Microsoft Edge“ naršyklėje

   „Firefox“ slapukų nustatymai

   Slapukų nustatymai „Chrome“ darbalaukyje

   Slapukų nustatymai „Chrome Android“

   Safari" slapukų nustatymai

   Naršyklės nustatymams, skirtiems ankstesniems slapukams ištrinti, galioja tie patys principai, kaip ir išjungiant naujus slapukus per naršyklės nustatymus. Vadovaukitės atitinkamais savo naršyklės nurodymais, kaip aprašyta pirmiau.

   Yra internetinių įrankių, kuriais galima ištrinti visus jūsų aplankytų svetainių paliktus slapukus, pavyzdžiui,  www.allaboutcookies.org.

   Kai šioje Svetainėje lankysitės iš kitų kompiuterių, turėsite dar kartą pakeisti nustatymus.

   KOKIŲ TIPŲ SLAPUKUS NAUDOJAME?

   Griežtai būtini slapukai garantuoja funkcijas, be kurių negalėsite naudotis šia svetaine, ir užtikrina, inter alia, kad, kai pasieksite svetainės funkcijas, matysite versiją, kurioje plačiajuosčio ryšio duomenų kiekis atitinka jūsų naudojamo interneto ryšio kiekį. Be to, jei pakeisite puslapį, toks slapukas atliks perjungimo iš http į https funkciją. Be to, šio tipo slapukai išsaugo jūsų sprendimą dėl slapukų naudojimo mūsų svetainėje.

   Griežtai būtini slapukai, kuriuos naudojame, yra šie:

   - slapukai, naudojami tik tam, kad būtų galima perduoti pranešimą internetu;

   - būtinai reikalingi slapukai, kad galėtume teikti jums aiškiai reikalaujamas paslaugas (t. y. jei šie slapukai bus išjungti, negalėsime jums teikti aiškiai reikalaujamų paslaugų).

   Griežtai būtinų slapukų naudojimas pirmiau aprašytais tikslais grindžiamas mūsų teisėtais interesais užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą, prieigą ir techninį naudojimą bei teikti jums paslaugas, kurių aiškiai prašėte.

   Statistikos slapukai: Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie Svetainės veikimą teikti (pvz., skaičiuoti apsilankymus, srauto šaltinius). Šiai kategorijai gali priklausyti trečiųjų šalių slapukai.

   Statistikos slapukų naudojimas pirmiau aprašytais tikslais grindžiamas mūsų teisėtais interesais gerinti Svetainės turinį ir Svetainėje vykdomas kampanijas bei geriau įvertinti Svetainėje vykdomų komercinių kampanijų veiklos rodiklius (KPI).

   Rinkodaros slapukai: Šie slapukai leidžia Svetainei išsaugoti jūsų pasirinkimus ir teikti jums patobulintas ir suasmenintas funkcijas. Šiai kategorijai gali priklausyti trečiųjų šalių slapukai.

   RINKODAROS SLAPUKŲ SUTIKIMAS

   „NEPI Rockcastle Group“ ketina naudoti slapukus rinkodaros tikslais, tačiau tam reikia jūsų sutikimo. Spustelėkite mygtuką „Išsaugoti nustatymus“, kad juos priimtumėte, arba mygtuką „Tvarkyti nustatymus“, kad gautumėte daugiau informacijos apie naudojamų slapukų kategorijas ir apribotumėte tam tikrų kategorijų slapukų naudojimą.

   Nors į Svetainę dedamuose slapukuose paprastai nėra asmens duomenų, jei slapuke esanti informacija yra susijusi su jūsų asmens duomenimis, surinktais kitais būdais (pvz., registracijos formomis), „NEPI Rockcastle Group“ įmonės veiks kaip bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį.

   Bendrieji duomenų valdytojai, remdamiesi savo susitarimu, bendradarbiaus ir užtikrins, kad jie visapusiškai laikysis jūsų teisių, nepriklausomai nuo to, kuriam bendrajam duomenų valdytojui siunčiamas prašymas pasinaudoti teisėmis.

   Šiuo atžvilgiu galite pasinaudoti bet kuria iš teisių, nurodytų skyriuje Duomenų subjektų teisės <nuoroda informacinį pranešimą apie Prekybos centro asmens duomenų tvarkymą>, išskyrus teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, nes duomenų tvarkymas nėra grindžiamas teisėtais bendrų duomenų valdytojų interesais.

   PARINKČIŲ CENTRAS

   Galite pasirinkti šioje Svetainėje naudojamų konkrečių slapukų kategorijas.

   Išskyrus slapukų kategorijas, kurios yra būtinos Svetainės veikimui, galite sutikti arba atsisakyti naudoti slapukus kiekvienai slapukų kategorijai, perkeldami kiekvienos eilutės pabaigoje esantį pasirinkimo žymeklį į langelį, kuris bus rodomas ekrane pasiekus parinktį „Tvarkyti nustatymus“, įtrauktą į reklamjuostę, informuojančią apie slapukų naudojimą, rodomą pirmą kartą apsilankius Svetainėje. Mes nenaudosime kitų kategorijų slapukų, išskyrus tuos, kurie yra būtini tinkamam Svetainės veikimui, jei pasirinksite nenaudoti šių kategorijų slapukų.

   Kiekvieną kartą, kai jums siūloma sutikti arba atsisakyti naudoti slapukų kategorijas, pateikiame svarbiausią informaciją, kurią turite žinoti, kad galėtumėte pasirinkti: slapukų kategorijas, duomenų operatoriaus tapatybę, ar yra slapukų kategorijos, susijusios su nuolatiniais ar sesijos slapukais, ar ta slapukų kategorija yra pirminis slapukas, ar trečiosios šalies slapukas (išskyrus griežtai būtinus slapukus [jie visada yra pirminiai slapukai]) ir ar jūsų asmens duomenys perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.

   Kai sutinkate, kad naudojame slapukų kategorijas, galite grįžti prie savo pasirinkimo ir išjungti slapukus (išskyrus tuos, kurie griežtai būtini šios svetainės veikimui) taip:

   (i) pasirinkdami parinktį „Tvarkyti nustatymus“, esančią reklaminiame skydelyje, informuojančiame apie slapukų naudojimą, kuris rodomas pirmą kartą apsilankius Svetainėje;

   (ii) per nuolatinę nuorodą "COOKIE POLICY & SETTINGS", esančią Svetainės apačioje esančiame sąraše, kurį galima rasti bet kuriame Svetainės puslapyje.

   ŠIO PRANEŠIMO APIE SLAPUKUS PAKEITIMAI

   Ši slapukų politika buvo iš dalies pakeista 2022 mėn. d.

    

   GRIEŽTAI BŪTINI SLAPUKAI

   Šiuos slapukus pasiimtumėte su savimi į negyvenamąją salą. Iš esmės tai yra pagrindiniai duomenys, reikalingi pagrindinėms svetainės funkcijoms atlikti, neįtraukiant asmens duomenų. Jais naudojantis galima naudotis svetaine aktyvuojant pagrindines funkcijas, pavyzdžiui, puslapio navigaciją ir prieigą prie saugių svetainės sričių. Svarbu žinoti, kad svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų, todėl mūsų sistema negali jų išjungti.

    

   SLAPUKO PAVADINIMAS

   TIKSLAS

   TĘSTINUMAS

   TURĖTOJAS

   TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJOS POLITIKA

   TiPMix

   „Azure“ nustato „TiPMix“ slapuką, kad nustatytų, į kurį žiniatinklio serverį turi būti nukreipti vartotojai.

   1 valandą

   Microsoft Azure

   x-ms-routing-name

   „Azure“ nustato šį slapuką gamybos srautui nukreipti, nurodydama gamybos sritį.

   1 valandą

   Microsoft Azure

   STATISTINIAI SLAPUKAI

   Norime Jums pasiūlyti kuo jums aktualesnę patirtį  ir anoniminė apibendrinta statistinė ir analitinė informacija padeda mums suprasti, kaip jūs sąveikaujate su svetaine, kai lankotės pas mus, ir netiesiogiai tobulinti mūsų paslaugas ir turinį.

   SLAPUKO PAVADINIMAS

   TIKSLAS

   TĘSTINUMAS

   TURĖTOJAS

   TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJOS POLITIKA

   Google Analytics

   _ga

   Šie slapukai leidžia rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi šia svetaine, ir aptikti galimas naršymo problemas. Google Analytics saugo informaciją apie puslapius, kuriuose lankotės, kiek laiko naršėte svetainėje, kaip buvo pasiekta svetainė ir puslapių skiltys, kurios buvo atverstos puslapiuose. Jokia asmeninė informacija nėra saugoma, todėl ši informacija negali būti panaudojama identifikuoti naudotoją.

   Svetainė naudoja Google Analytics, kad galėtų sekti, ar ji atitinka naudotojo reikalavimus, ir teikti pirmenybę procesų tobulinimui. Google pateikia daugiau informacijos apie slapukus savo Privatumo Politikos ir Slapukų Politikos puslapyje. Google taip pat teikia "plėtinį", kuris leidžia atsisakyti Google Analytics, neatsižvelgiant į tai, kuriuose puslapiuose lankotės.

   2 metai

   Google

   https://policies.google.com/privacy?hl=ro

    

   https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US

   _gid

   24 val.

   _utma

   2 metai

   _utmx

   18 mėn.

   _utmxx

   18 mėn.

   _utmz

   6 mėn.

   __gads

   Kintantis

   gatgtag_UA[id]:

   1 min.

   Facebook Tracking pixel

   Renka informaciją apie naudotojų, kurie pasiekia svetainę per Facebook nuorodas, sąveiką su svetaine (puslapių peržiūros, registracijos formos pildymas per Facebook prisijungimą, veiksmai puslapiuose, pvz. mygtukų paspaudimas).

   Sesija

   Facebook

   https://www.facebook.com/policies/cookies/

   RINKODAROS SLAPUKAI

   Jūs esate unikalūs ir mes tai vertiname. Todėl norime jums pasiūlyti tik tokias nuolaidas ir renginius, kurie pritaikyti prie jūsų pageidavimų ir pomėgių. Kadangi netikime brukalu ir nereikalingomis reklamomis, rinkodaros slapukai padeda mums pasiūlyti jums aktualius ir pritaikytus komercinius pranešimus, kad galėtumėte mėgautis viskuo, kas jums labiausiai tinka.

    

   SLAPUKO PAVADINIMAS

   TIKSLAS

   TĘSTINUMAS

   TURĖTOJAS

   TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJOS POLITIKA

   Facebook:_fbp

   Facebook naudoja šiuos slapukus informacijai apie vartotoją rinkti, taip pat vartotojo prisijungimo prie tinklo duomenims valdyti. Šiuos duomenis Facebook gali naudoti naudotojui teikiamai reklamai pritaikyti.

   Sesija

   Facebook

   https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

    

    

  Pereiti į