• Privatumo informacinis pranešimas

  • Prekybos ir pramogų centro Ozas vykdomoje komercinėje veikloje gali būti keletas atvejų, kai tvarkome jūsų asmens duomenis. Daugiau informacijos rasite toliau:

   Esame uždaroji akcinė bendrovė „Ozantis“ įmonė, reg. adresas Ozas str. 18, LT-08243 Vilnius, juridinio asmens kodas 126345741 (toliau – Valdytojas), priklausanti „NEPI Rockcastle“ grupei.

   Reklamuodami prekybos ir pramogų centrą Ozas, bendradarbiaujame su šiais „NEPI Rockcastle“ grupės subjektais:

   ·        NE Property BV 7–29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3rd Floor, Amsterdam, The Netherlands, registruota Nyderlandų prekybos rūmuose Nr. 34285470

   ·        NEPI Investment Management SRL Calea Floreasca 169A, Cladirea A, sectiunea 5.1, biroul 14, Sector 1, Bukareštas, Rumunija, įregistruota Komercinio registro Nr. J40/16378/2007, unikalus registracijos numeris (CUI) RO22342136

   ·        NEPI Rockcastle Lithuania, UAB, Ozo g. 18-1002, Vilnius, Lietuva, registruota Registrų centro Juridinių asmenų registre Nr. 304909465

   Atsižvelgiant į tai, kaip jūsų asmens duomenys tvarkomi konkrečiais rinkodaros tikslais, pagal BDAR 26 straipsnį duomenų valdytojas, „NE Property BV“, „NEPI Investment Management SRL“ ir NEPI Rockcastle Lithuania, UAB yra bendri duomenų valdytojai.

   Be to, siekdama reklamuoti prekybos ir pramogų centrą Ozas, įmonė „NE Property BV“ užtikrina Interneto Svetainės www.ozas.lt prieinamumą naudotojams (toliau – Interneto Svetainė).

   Šis informacinis pranešimas skirtas visiems duomenų subjektams, kurie lankosi prekybos ir pramogų centre Ozas, naudojasi Interneto Svetaine, dalyvauja reklaminėse kampanijose ar panašiuose renginiuose, vykstančiuose prekybos centro patalpose ar internete, arba atstovauja tiekėjams ir (arba) partneriams, bendradarbiams arba nuomininkams, kurie palaiko sutartinius santykius su prekybos ir pramogų centru Ozas.

   Jūsų asmens duomenų tvarkymo būdai skiriasi priklausomai nuo jūsų santykių su prekybos ir pramogų centru Ozas. Jei norite gauti daugiau informacijos, pasirinkite toliau pateiktą jums tinkančią kategoriją:

   Esu prekybos centro lankytojas arba klientas

   Esu prekybos centro Interneto Svetainės naudotojas

   Esu prekybos centro tiekėjo, bendradarbio ar nuomininko teisinis atstovas arba kontaktinis asmuo

   Esu prekybos centro tiekėjų, bendradarbių ar nuomininkų personalo dalis

   Visais atvejais turite kelias teises, kuriomis galite naudotis atskirai arba kartu, susijusias su asmens duomenimis, kuriuos prekybos ir pramogų centras Ozas saugo jūsų atžvilgiu. Informacijos apie šias teises ir kaip jomis galima pasinaudoti, rasite skyriuje Duomenų teisės.

   Įsipareigojame tvarkyti asmens duomenis laikydamiesi galiojančių teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos ir gerosios praktikos šioje srityje. Daugiau informacijos rasite skyriuje Duomenų saugumas ir tikslumas.

   Be to, „NEPI Rockcastle“ grupės lygmeniu paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, su kuriuo galima susisiekti, jei kiltų kokių nors abejonių dėl asmens duomenų apsaugos ir naudojimosi duomenų apsaugos teisėmis. Su duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti pateikus raštišką, datuotą ir pasirašytą prašymą toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

   ·        paštu, adresu: Ozo g. 18, Vilnius LT-08243, uždaroji akcinė bendrovė „Ozantis“;

   ·        el. paštu, adresu: duomenu.apsauga@nepirockcastle.com

 • 1. Prekybos centro Interneto Svetainės lankytojai

  • 1. Prekybos centro Interneto Svetainės lankytojai

   1.1        Asmens duomenis, kuriuos tvarkome

   ·        Identifikavimo duomenys, tokie kaip: vardas.

   ·        Kontaktinė informacija, pavyzdžiui: el. pašto adresas, telefono numeris

   ·        Duomenys apie jūsų pageidavimus ir (arba) pomėgius, pavyzdžiui, duomenys apie dominančias sritis, pvz., madą, technologijas, naminius gyvūnus ir pan.

   ·        Duomenys apie jūsų sąveiką su Interneto Svetaine, pavyzdžiui, informacija apie parduotuves, kurių ieškojote, tai, kad pasirinkote keletą produktų ir (arba) paslaugų kaip mėgstamiausius arba kad pasirinkote keletą renginių, kuriuose norite dalyvauti, taip pat tai, kaip dažnai lankotės mūsų Interneto Svetainėje ir (arba) prisijungiate prie Paskyros.

   ·        Duomenys, surinkti naudojant slapukus ar kitas panašias technines priemones (t. y. mažus tekstinius failus, kurie saugomi jūsų kompiuteryje, telefone, planšetiniame kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje ir kuriuose pateikiama informacija apie jūsų veiklą tose Interneto Svetainėse ir (arba) programose), pvz.: aplankyti tinklalapiai, konkrečiame puslapyje praleistas laikas

   Interneto Svetainės atveju taip pat renkame jūsų IP, tačiau šiuo metu šie duomenys nėra tvarkomi ar naudojami jokiems kitiems tikslams.

   1.2        Asmens duomenų naudojimas

   1.2.1       Bendrieji tikslai

   Kai prisijungiate prie prekybos ir pramogų centro Ozas Interneto Svetainės, „NE Property BV“ tvarko tam tikrus jūsų asmens duomenis, daugiausia tam, kad galėtų suteikti jums prašomą paslaugą, t. y. prieigą prie Interneto Svetainės.

   Nr.

   Asmens duomenų tvarkymo tikslas

   Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

   1.    

   Vykdyti ekonominę, finansinę ir (arba) administracinę valdymo veiklą

   Teisinė prievolė

   2.    

   Ginčų, tyrimų ar kitų peticijų ir (arba) skundų, kurių šalimi yra „NE Property BV“, sprendimas

   Teisėtas interesas ginti mūsų teises teisme arba kompetentingoje institucijoje

   3.    

   Archyvavimas

   Teisinė prievolė

   4.    

   Atlikti „NE Property BV“ procedūrų ir procesų rizikos kontrolę, taip pat atlikti „NE Property BV“ auditą ar tyrimus

   Mūsų teisėtas interesas valdyti riziką ir užtikrinti atitiktį „NE Property BV“ procedūroms ir procesams

   5.    

   Užtikrinti aukštą informacinių sistemų (pvz., taikomųjų programų, tinklo, infrastruktūros, Interneto Svetainės) saugumo lygį

   Mūsų teisėtas interesas užtikrinti mūsų kompiuterinių sistemų saugumą

   6.    

   Teikti jums pagalbos paslaugas, kai to paprašote

   Vykdyti sutartį, sudarytą dėl mūsų paslaugų teikimo (t. y. pagal Interneto Svetainės sąlygas)

   1.2.2       Duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais

   Reklamuodama prekybos ir pramogų centrą Ozas, įskaitant Interneto Svetainę, „NE Property BV“ bendradarbiauja su šiais „NEPI Rockcastle“ grupės subjektais: uždaroji akcinė bendrovė „Ozantis“, „NEPI Investment Management SRL“ ir NEPI Rockcastle Lithuania, UAB. Taigi, atsižvelgiant į tai, kaip jūsų asmens duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais, pirmiau minėti „NEPI Rockcastle Group“ subjektai (toliau kartu vadinami „bendrais duomenų valdytojais“, o kiekvienas atskirai – „bendru duomenų valdytoju“) veikia kaip bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį.

   Dėl asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais turite visas teises, nustatytas Duomenų subjektų teisės. Pagal bendrų duomenų valdytojų sudarytą susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais, jie bendradarbiaus ir užtikrins, kad būtų visapusiškai gerbiamos jūsų teisės, nepriklausomai nuo to, kuriam bendram duomenų valdytojui pasirinksite siųsti prašymą pasinaudoti savo teisėmis.

   Nr.

   Asmens duomenų tvarkymo tikslas

   Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

   1.    

   Susisiekti su jumis per ryšio priemones, kad suteiktume jums informacijos apie Interneto Svetainę (t. y. ne rinkodaros informacijos),

   vykdyti sutartį, sudarytą dėl mūsų paslaugų teikimo (t. y. pagal Paskyros sąlygas).

   2.    

   Kurti ir analizuoti jūsų profilius, kad galėtume pateikti jūsų pageidavimus atitinkantį turinį ir tobulinti savo paslaugas

   Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti savo nuostatas skaitykite 1.3 skirsnyje.

   Jūsų sutikimas

   3.    

   Siųsti bendrus arba pritaikytus tiesioginės rinkodaros pranešimus (naujienlaiškį) el. paštu, nurodytu prenumeruojant naujienlaiškį, siekiant reklamuoti mūsų veiklą, pasiūlymus ir produktus, Grupę, taip pat partnerius

   Daugiau informacijos apie prekybos ir pramogų centro Ozas partnerius rasite 1.5 skirsnyje.

   Jūsų sutikimas

   4.    

   Atlikti vidinę analizę (įskaitant statistinę analizę, ataskaitas), susijusią su klientų portfeliu, siekiant tobulinti ir plėtoti paslaugas, taip pat atlikti rinkos studijas ir tyrimus, siekiant tobulinti ir plėtoti Valdytojo, Grupės ir jų Partnerių paslaugas,

   Daugiau informacijos apie prekybos ir pramogų centro Ozas partnerius rasite 1.5 skirsnyje.

   Mūsų teisėtą interesą sudaro rinkos pažinimas, strateginė plėtra, mūsų paslaugų kūrimas ir tobulinimas

   5.    

   Dokumentuoti jūsų sutikimą

   Teisinė prievolė

   6.    

   Rinkodaros slapukų naudojimas siekiant:

   -        vykdyti profiliavimo veiklą, dar vadinamą žiniatinklio profiliavimu, kuris apima slapukų naudojimą siekiant stebėti bendrą naudotojo veiklą internete, kad būtų galima pateikti jo pageidavimus atitinkantį turinį,

   -        vykdyti tikslinio nukreipimo ir pakartotinio nukreipimo kampanijas

   Daugiau informacijos apie slapukus rasite Slapukų politikoje

   Jūsų sutikimas

   7.    

   Kurti statistiką, skirtą informacijai apie Interneto Svetainės veikimą ir rodomas rinkodaros kampanijas (pvz., kampanijos puslapį peržiūrėjusių naudotojų skaičius, kampanijos reklaminį skydelį pamačiusių naudotojų skaičius ir t. t.), naudojant analizės slapukus

   Daugiau informacijos apie slapukus rasite Slapukų politikoje

   Mūsų teisėtas interesas i) tobulinti Interneto Svetainės turinį ir Interneto Svetainėje vykdomas kampanijas bei geriau įvertinti Interneto Svetainėje vykdomų komercinių kampanijų veiklos rodiklius (KPI) ir ii) užtikrinti Interneto Svetainės veikimą, prieigą prie jos ir techninį naudojimą bei teikti jums paslaugas, kurių aiškiai paprašėte

   8.    

   Slapukų, būtinų Interneto Svetainės veikimui užtikrinti, naudojimas

   Daugiau informacijos apie slapukus rasite Slapukų politikoje

   Vykdyti sutartį dėl mūsų paslaugų teikimo (t. y. užtikrinti prieigą prie Interneto Svetainės)

   1.3        Papildoma informacija apie profiliavimą

   Bendri duomenų valdytojai sukurs ir analizuos jūsų profilius, remdamiesi turimais jūsų asmens duomenimis – duomenimis apie jūsų pageidavimus / interesus, duomenimis apie jūsų sąveiką su Interneto Svetaine, slapukų pagalba surinktais duomenimis. Analizuodami tokius duomenis galėsime nustatyti jūsų pageidavimus, interesus ir galimybes, susijusias su viešaisiais pirkimais, ir taip susieti juos su mūsų teikiamomis paslaugomis arba reklamuojamais produktais.

   Tuomet bendri valdytojai automatinėmis procedūromis nustato jums siunčiamos tiesioginės rinkodaros medžiagos turinį. Teisinėje kalboje šios automatizuotos procedūros vadinamos „automatizuotu individualiu procesu“.

   Taigi tiesioginės rinkodaros medžiaga, kurią jums siųsime, bus kiek įmanoma konkretesnė, įtikinamesnė ir jums tinkama, todėl gali jus paveikti (t. y. paskatinti įsigyti rinkodaros medžiagoje pateiktą produktą ar paslaugą), nes pavyks teisingai nustatyti jūsų pageidavimus ar savybes.

   Tvarkydami duomenis automatizuotais individualiais procesais, turite keletą papildomų teisių, t. y. galite: a) reikalauti žmogaus įsikišimo, b) pareikšti savo nuomonę, c) gauti paaiškinimus apie priimtą sprendimą ir d) užginčyti tokį sprendimą. Be to, sutikimą galite bet kada atšaukti šiame Privatumo informaciniame pranešime, skirsnyje, skirtame duomenų subjektų teisėms, nurodytu būdu. <pateikite nuorodą į toliau pateiktą 6 skirsnį>

   1.4        Saugojimo laikotarpis

   Tvarkomi asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek reikia, kad galėtume įvykdyti teisinius įsipareigojimus, nustatytus mūsų veiklos sričiai taikomuose teisės aktuose.

   Dėl jūsų asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros veiklai, bendri duomenų valdytojai juos saugo nuo tada, kai davėte sutikimą tokiam tvarkymui, iki tos dienos, kai jį atšaukėte. Kai nuspręsite atšaukti savo sutikimą, jūsų duomenys bus saugomi bendrų duomenų valdytojų dar 60 dienų dėl teisėtų bendrų duomenų valdytojų interesų, kad jie galėtų susipažinti su duomenimis ir pateikti reikiamus dokumentus galimo teisinio ieškinio, skundo ar tyrimo atveju (t. y., bet nebūtų naudojami tiesioginės rinkodaros medžiagai siųsti).

   1.5        Trečiųjų šalių prieiga

   Prieiga prie jūsų duomenų bus suteikta tik tiems asmenims ar subjektams, su kuriais bendradarbiaujame vykdydami duomenų tvarkymo tikslus ir kuriems mes (mes arba numatomi gavėjai) galime pagrįsti teisėtą priežastį arba jei turime teisinę prievolę pateikti jūsų duomenis.

   Prieigą prie jūsų duomenų turės šie subjektai ir jų darbuotojai:

   ·        IT paslaugų teikėjai (pvz., programinės įrangos priežiūra ir kūrimas, Interneto Svetainės priežiūra ir kūrimas),

   ·        CRM sprendimų teikėjas

   ·        Rinkodaros paslaugų teikėjai, įskaitant rinkos tyrimų paslaugų teikėjus, rinkodaros komunikacijos paslaugų teikėjus, internetinių priemonių srauto ir elgsenos stebėsenos paslaugų teikėjus, įvairių rinkodaros pritaikymo paslaugų teikėjus, rinkodaros paslaugų teikėjus per socialinės žiniasklaidos išteklius, rinkodaros formų turinio rengimo paslaugų teikėjus

   ·        Teisiniai konsultantai

   ·        Grupės įmonės

   Kadangi tiek Valdytojas, tiek kiti bendri valdytojai priklauso "Nepi Rockcastle" įmonių grupei (toliau – Grupė), jūsų asmens duomenys bus tvarkomi konsoliduoto Grupės veiklos valdymo tikslais, audito tikslais ir bet kuriuo kitu atveju, kai įstatymai reikalauja arba leidžia tokį tvarkymą, jei mes (Valdytojas, bendri valdytojai arba Grupės įmonės gavėjos) galėsime pagrįsti teisėtą pagrindą tai daryti arba jei gausime jūsų sutikimą tai daryti. „NEPI Rockcastle“ grupės įmonių sąrašą galite rasti čia: www.nepirockcastle.com

   ·        Prekybos ir pramogų centro Ozas partneriai

   Jūsų asmens duomenys taip pat bus tvarkomi su tam tikrais trečiųjų šalių partneriais (toliau –partneriai). Tai partneriai, kuriuos bendri valdytojai skatina palaikyti santykius su jumis vykdydami tiesioginės rinkodaros veiklą ir kuriems paprastai atstovauja „NEPI Rockcastle Group“ prekybos centrų nuomininkai. Partneriai neturi prieigos prie jūsų asmens duomenų, nebent „NE Property BV“ arba bendri duomenų valdytojai būtų gavę išankstinį jūsų sutikimą. Visas prekybos ir pramogų centro Ozas vietos partnerių sąrašas atnaujinamas kas ketvirtį ir jį galima rasti čia –

   https://ozas.lt/apie/parduotuves

   https://ozas.lt/apie/maitinimas

   https://ozas.lt/apie/pramogos

   https://ozas.lt/apie/paslaugos

   ir Sutartimi reikalausime, kad šie subjektai ir jų darbuotojai laikytųsi šių duomenų konfidencialumo ir užtikrintų aukštą jūsų duomenų tvarkymo saugumo lygį.

   Jūsų asmens duomenis taip pat pateiksime teisminėms institucijoms, valstybinėms įstaigoms arba centrinėms ir vietos valdžios institucijoms, remdamiesi tinkamai pagrįstu prašymu arba teisine prievole.

   Paprastai „NE Property BV“ arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, bendri duomenų valdytojai neperduoda jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims už Europos ekonominės erdvės ribų. Jei toks perdavimas vis dėlto įvyks, „NE Property BV“ ir bendri duomenų valdytojai imsis tinkamų apsaugos priemonių, kad užtikrintų perduotų asmens duomenų apsaugą.

 • 2. Prekybos centro lankytojai arba klientai

  • 2. Prekybos centro lankytojai arba klientai

   2.1        Asmens duomenis, kuriuos tvarkome

   ·        Identifikavimo duomenys, tokie kaip: vardas ir pavardė, gimimo data.

   ·        Specialūs identifikavimo duomenys, t. y. asmens kodas

   ·        Kontaktinė informacija, pavyzdžiui: el. pašto adresas, telefono numeris

   ·        Atvaizdas

   ·        Duomenys apie transporto priemonę, kuriai suteikta stovėjimo vieta prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje: valstybinis numeris (su nuotrauka)

   ·        Duomenys apie patekimą į prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelę, pvz.: atvykimo laikas, išvykimo laikas, buvimo trukmė

   ·        Įrenginio IP, MAC, prisijungimo laikas (telefonas, nešiojamasis kompiuteris, planšetė)

   ·        Duomenys apie dalyvavimą reklaminėse kampanijose ir panašiuose renginiuose, pavyzdžiui: laimėti prizai, įvaizdis

   ·        Finansiniai duomenys, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris

   2.2        Asmens duomenų naudojimas

   2.2.1       Bendrieji tikslai

   Kai lankotės prekybos ir pramogų centre Ozas, Valdytojas tvarko tam tikrus jūsų asmens duomenis, daugiausia tam, kad galėtų jums teikti Valdytojo siūlomas paslaugas arba vykdyti savo teisinius įsipareigojimus.

   Nr.

   Asmens duomenų tvarkymo tikslas

   Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

   1.    

   Vaizdo stebėjimas per vaizdo stebėjimo sistemą, įrengtą prekybos centro viduje, bendrose patalpose, privažiavimo keliuose ir automobilių stovėjimo aikštelėse

   Teisėtas interesas užtikrinti asmenų ir turto saugumą prekybos centre

   2.    

   Palengvinti patekimą į prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelę

   Vykdyti sutartį dėl mūsų paslaugų teikimo (t. y. suteikti galimybę naudotis prekybos centro įrenginiais ir paslaugomis)

   3.    

   Spręsti kompetentingų institucijų ir įstaigų prašymus pateikti duomenis ir informaciją

   Teisinė prievolė

   4.    

   Suteikti prieigą prie nemokamo „WiFi“ tinklo

   Vykdyti sutartį dėl mūsų paslaugų teikimo (t. y. suteikti galimybę naudotis prekybos centro įrenginiais ir paslaugomis)

   5.    

   Prekybos centre pateiktų pranešimų ir (arba) skundų valdymas

   Mūsų teisėtas interesas spręsti mums atsiųstus skundus ir palaikyti gerus santykius su prekybos centro lankytojais/klientais

   6.    

   Prekybos centre pateiktų prašymų dėl pamestų daiktų tvarkymas

   Vykdyti sutartį dėl mūsų paslaugų teikimo (t. y. suteikti galimybę naudotis prekybos centro įrenginiais ir paslaugomis)

   7.    

   Vykdyti ekonominę, finansinę ir (arba) administracinę valdymo veiklą

   Teisinė prievolė

   8.    

   Ginčų, tyrimų ar kitų peticijų ir (arba) skundų, kurių šalimi yra Valdytojas sprendimas.

   Teisėtas interesas ginti mūsų teises teisme arba kompetentingoje institucijoje

   9.    

   Archyvavimas

   Teisinė prievolė

   10. 

   Atlikti Duomenų valdytojo vykdomų procedūrų ir procesų rizikos kontrolę, taip pat atlikti Duomenų valdytojo auditą ar tyrimus.

   Mūsų teisėtas interesas valdyti riziką ir užtikrinti, kad būtų laikomasi Duomenų valdytojo procedūrų ir procesų.

   2.2.2       Duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais

   Reklamuodamas prekybos ir pramogų centrą Ozas, įskaitant Interneto Svetainę, Duomenų valdytojas bendradarbiauja su šiais „NEPI Rockcastle“ grupės subjektais: „NE Property BV“, „NEPI Investment Management SRL“ ir NEPI Rockcastle Lithuania, UAB. Taigi, atsižvelgiant į tai, kaip jūsų asmens duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais, pirmiau minėti „NEPI Rockcastle Group“ subjektai (toliau kartu vadinami „bendrais duomenų valdytojais“, o kiekvienas atskirai – „bendru duomenų valdytoju“) veikia kaip bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį.

   Tvarkydami asmens duomenis rinkodaros tikslais, naudojatės visomis teisėmis, išdėstytomis skirsnyje Duomenų subjektų teisės. Pagal bendrų duomenų valdytojų sudarytą susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais, jie bendradarbiaus ir užtikrins, kad būtų visapusiškai gerbiamos jūsų teisės, nepriklausomai nuo to, kuriam bendram duomenų valdytojui pasirinksite siųsti prašymą pasinaudoti savo teisėmis.

   Nr.

   Asmens duomenų tvarkymo tikslas

   Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

   1.    

   Fotografuoti ir naudoti nuotraukas (kuriose taip pat yra jūsų atvaizdas), kad reklamuotumėte prekybos centrą

   Jūsų sutikimas

   2.    

   Organizuoti loterijas, konkursus, renginius ar rinkodaros kampanijas prekybos centre, įskaitant laimėtų prizų įteikimą

   Vykdyti sudarytą sutartį (t. y. pagal atitinkamos loterijos, konkurso ar akcijos reglamentą).

   2.3        Saugojimo laikotarpis:

   Tvarkomi asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek reikia, kad galėtume įvykdyti teisinius įsipareigojimus, nustatytus mūsų veiklos sričiai taikomuose teisės aktuose.

   Priklausomai nuo konteksto, kuriame tvarkome jūsų asmens duomenis, taikomos šios saugojimo laikotarpio nustatymo taisyklės:

   ·        Vaizdo stebėjimo sistema: Vaizdo įrašai, saugomi vaizdo stebėjimo sistemoje, paprastai saugomi 14 (keturiolika) dienų, išskyrus atvejus, kai jų tvarkymo laikotarpis pratęsiamas pagal įstatymus arba teisines procedūras.

   ·        Automobilių stovėjimo sistema: automobilių stovėjimo ir atsiskaitymo įrangos vaizdo stebėjimas - ne ilgiau kaip 1 mėn.; su atvykimu / išvykimu į automobilių stovėjimo aikštelę susiję duomenys - ne ilgiau kaip 2 mėn.; su mokėjimu susiję duomenys – pagal mokesčių reglamentavimą (paprastai – 10 metų). Saugojimo laikotarpis gali būti pratęstas, jei to reikalauja teisės aktai arba tai būtina siekiant ištirti konkretų incidentą / įvykį ir užtikrinti, kad būtų apsaugoti PC Ozas interesai / atlyginama žala.

   ·        „WiFi“ tinklas: Duomenys saugomi sesijos metu ir ne ilgiau kaip 1 (vieną) dieną po sesijos pabaigos.

   ·        Rinkodaros tikslais tvarkomi duomenys: rinkodaros tikslais surinkti duomenys bus tvarkomi tol, kol sutikimas bus atšauktas. Kai nuspręsite atšaukti savo sutikimą, jūsų duomenys bus saugomi bendrų duomenų valdytojų dar 60 dienų dėl teisėtų bendrų duomenų valdytojų interesų, kad jie galėtų susipažinti su duomenimis ir pateikti reikiamus dokumentus galimo teisinio ieškinio, skundo ar tyrimo atveju (t. y., bet nebūtų naudojami tiesioginės rinkodaros medžiagai siųsti).

   ·        Su paklausimais, skundais, pamestais ir rastais, susiję duomenys – ne ilgiau kaip 3 metai nuo atsakymo išsiuntimo, dokumento gavimo (jei neatsakoma) dienos.

   ·        Sutarties duomenys – ne ilgiau kaip 10 metų po sutarties pabaigos.

   ·        Su rinkodara susiję duomenys: pagal konkrečios rinkodaros kampanijos taisykles.

   ·        Kiti – pagal saugojimo terminus, nustatytus teisinio reguliavimo.

   2.4        Trečiosios šalies prieiga:

   Galimybė susipažinti su jūsų duomenimis bus suteikta tik tiems fiziniams ar juridiniams asmenims, su kuriais bendradarbiaujame duomenų tvarkymo tikslais ir kurių atžvilgiu mes (nauji arba numatomi gavėjai) galime pagrįsti teisėtą pagrindą pagal BDAR arba jei turime teisinę prievolę pateikti jūsų duomenis.

   Prieigą prie jūsų duomenų turės šie subjektai ir jų darbuotojai:

   ·        Apsaugos ir apsaugos paslaugų teikėjai – siekdamas užtikrinti vaizdo stebėjimo kameromis ir prieigos kontrolės sistemą automobilių stovėjimo aikštelėse, duomenų valdytojas bendradarbiauja su specializuotomis įmonėmis, kurioms pagal įstatymus suteikta teisė vykdyti apsaugos ir stebėjimo veiklą

   ·        Kiti paslaugų teikėjai – dalyvaudamas kampanijose ir renginiuose, taip pat nagrinėdamas skundus, skundus ir (arba) prašymus dėl pamestų daiktų, adresuotus prekybos centruose esančių informacijos skyrių darbuotojams, Duomenų valdytojas paprastai bendradarbiauja su specializuotomis paslaugų įmonėmis

   ·        Teisiniai konsultantai

   ·        Grupės įmonės

   Kadangi tiek Valdytojas, tiek kiti bendri valdytojai priklauso "Nepi Rockcastle" įmonių grupei (toliau – Grupė), jūsų asmens duomenys bus tvarkomi konsoliduoto Grupės veiklos valdymo tikslais, audito tikslais ir bet kuriuo kitu atveju, kai įstatymai reikalauja arba leidžia tokį tvarkymą, jei mes (Valdytojas, bendri valdytojai arba Grupės įmonės gavėjos) galėsime pagrįsti teisėtą pagrindą tai daryti arba jei gausime jūsų sutikimą tai daryti. Grupės įmonių sąrašą galima rasti adresu: www.nepirockcaste.com.

   ·        Prekybos ir pramogų centro Ozas partneriai

   Jūsų asmens duomenys taip pat bus tvarkomi su tam tikrais trečiųjų šalių partneriais (toliau –partneriai). Tai partneriai, kuriuos bendri valdytojai skatina palaikyti santykius su jumis vykdydami tiesioginės rinkodaros veiklą ir kuriems paprastai atstovauja OZAS nuomininkai. Partneriai neturi prieigos prie jūsų asmens duomenų, nebent duomenų valdytojas arba bendri duomenų valdytojai būtų gavę išankstinį jūsų sutikimą tai daryti. Visas partnerių sąrašas atnaujinamas kas ketvirtį ir jį rasite čia:

   https://ozas.lt/apie/parduotuves

   https://ozas.lt/apie/maitinimas

   https://ozas.lt/apie/pramogos

   https://ozas.lt/apie/paslaugos.

   ·        Prekybos ir pramogų centro Ozas nekilnojamojo turto valdytojas

   Sutartimi reikalausime, kad šie subjektai ir jų darbuotojai laikytųsi šių duomenų konfidencialumo ir užtikrintų aukštą jūsų duomenų tvarkymo saugumo lygį.

   Jūsų asmens duomenis taip pat pateiksime teisminėms institucijoms, valstybinėms įstaigoms arba centrinėms ir vietos valdžios institucijoms, remdamiesi tinkamai pagrįstu prašymu arba teisine prievole.

   Paprastai duomenų valdytojas arba, kai taikoma, bendri duomenų valdytojai neperduoda jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis už Europos ekonominės erdvės ribų. Jei toks perdavimas vis dėlto įvyks, „NE Property BV“ ir bendri duomenų valdytojai imsis tinkamų apsaugos priemonių, kad užtikrintų perduotų asmens duomenų apsaugą.

 • 3. Sutarties partnerių atstovai

  • 3. Sutarties partnerių (tiekėjų, prekybos centrų nuomininkų ir bendradarbių) atstovai

   3.1        Asmens duomenis, kuriuos tvarkome

   ·        Identifikavimo duomenys, tokie kaip: vardas ir pavardė, gimimo data.

   ·        Kontaktinė informacija, pavyzdžiui: el. pašto adresas, telefono numeris

   ·        Profesiniai duomenys, pavyzdžiui: užimamos pareigos, įmonė, kurioje dirbate arba kuriai atstovaujate

   3.2        Asmens duomenų naudojimas

   Nr.

   Asmens duomenų tvarkymo tikslas

   Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

   1.    

   Nuomos ar kitų komercinių sutarčių sudarymas ir vykdymas

   Teisėtas interesas vykdyti savo veiklą ir teisėtai sudaryti komercinių sutarčių susitarimus, susijusius su mūsų veiklos sritimi (pvz., komercinių patalpų nuomos sutartis)

   2.    

   Susisiekimas su galimais būsimais prekybos centro nuomininkais (potencialiais nuomininkais)

   Teisėtas interesas reklamuoti mūsų verslą ir reklamuoti prekybos centrą potencialiems nuomininkams (būsimiems nuomininkams)

   3.    

   Atlikti „pažįstamo kliento“ (KYC) patikrinimus, susijusius su potencialiais sutartiniais partneriais

   Teisėtas interesas atlikti KYC procedūrą

   4.    

   Vykdyti ekonominę, finansinę ir (arba) administracinę valdymo veiklą

   Teisinė prievolė

   5.    

   Ginčų, tyrimų ar kitų peticijų ir (arba) skundų, kurių šalimi yra Valdytojas, sprendimas.

   Teisėtas interesas ginti mūsų teises teisme arba kompetentingoje institucijoje

   6.    

   Archyvavimas

   Teisinė prievolė

   7.    

   Atlikti Duomenų valdytojo procedūrų ir procesų rizikos kontrolę, taip pat atlikti Duomenų valdytojo auditą ar tyrimus.

   Mūsų teisėtas interesas valdyti riziką ir užtikrinti, kad būtų laikomasi Duomenų valdytojo procedūrų ir procesų.

   3.3        Saugojimo laikotarpis

   Tvarkomi asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek reikia, kad galėtume įvykdyti teisinius įsipareigojimus, nustatytus mūsų veiklos sričiai taikomuose teisės aktuose.

   Atsižvelgiant į kontekstą, kuriame tvarkome Jūsų asmens duomenis, bus taikomos šios saugojimo laikotarpio nustatymo taisyklės:

   ·         su paklausimais, skundais, susisiekimu susiję duomenys – ne ilgiau kaip 3 metai nuo atsakymo išsiuntimo, dokumento ar duomenų gavimo (jei neatsakoma) dienos.

   ·         sutarties duomenys - ne ilgiau kaip 10 metų po sutarties pabaigos.

   ·         kiti – pagal saugojimo terminus, nustatytus teisinio reguliavimo.

   3.4        Trečiųjų šalių prieiga

   Galimybė susipažinti su jūsų duomenimis bus suteikta tik tiems fiziniams ar juridiniams asmenims, su kuriais bendradarbiaujame duomenų tvarkymo tikslais ir kurių atžvilgiu mes (nauji arba numatomi gavėjai) galime pagrįsti teisėtą pagrindą pagal BDAR arba jei turime teisinę prievolę pateikti jūsų duomenis.

   Prieigą prie jūsų duomenų turės šie subjektai ir jų darbuotojai:

   ·        Teisiniai konsultantai

   ·        Grupės įmonės

   Kadangi tiek Valdytojas, tiek kiti bendri valdytojai priklauso "Nepi Rockcastle" įmonių grupei (toliau – Grupė), jūsų asmens duomenys bus tvarkomi konsoliduoto Grupės veiklos valdymo tikslais, audito tikslais ir bet kuriuo kitu atveju, kai įstatymai reikalauja arba leidžia tokį tvarkymą, jei mes (Valdytojas, bendri valdytojai arba Grupės įmonės gavėjos) galėsime pagrįsti teisėtą pagrindą tai daryti arba jei gausime jūsų sutikimą tai daryti. „NEPI Rockcastle“ grupės įmonių sąrašą galite rasti čia: www.nepirockcastle.com

   Sutartimi reikalausime, kad šie subjektai ir jų darbuotojai laikytųsi šių duomenų konfidencialumo ir užtikrintų aukštą jūsų duomenų tvarkymo saugumo lygį.

   Jūsų asmens duomenis taip pat pateiksime teisminėms institucijoms, valstybinėms įstaigoms arba centrinėms ir vietos valdžios institucijoms, remdamiesi tinkamai pagrįstu prašymu arba teisine prievole.

   Paprastai Valdytojas neperduoda jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims už Europos ekonominės erdvės ribų. Tačiau, jei toks perdavimas įvyksta, Valdytojas imsis tinkamų apsaugos priemonių, kad užtikrintų perduotų asmens duomenų apsaugą.

 • 4. Prekybos centro tiekėjų, bendradarbių ar nuomininkų darbuotojai

  • 4. Prekybos centro tiekėjų, bendradarbių ar nuomininkų darbuotojai

   4.1        Asmens duomenis, kuriuos tvarkome

   ·        Identifikavimo duomenys, tokie kaip: vardas ir pavardė, gimimo data.

   ·        Kontaktinė informacija, pavyzdžiui: el. pašto adresas, telefono numeris

   ·        Profesiniai duomenys, tokie kaip: užimamos pareigos, įmonė, kurioje dirbate arba kuriai atstovaujate

   ·        Duomenys apie transporto priemonę, kuriai suteikiama stovėjimo vieta prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje: transporto priemonės valstybinis numeris (su nuotrauka)

   ·        Duomenys apie prieigą prie prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelės, pvz.: atvykimo data ir laikas, išvykimo data ir laikas, apsilankymo trukmė, su mokėjimu susiję duomenys, informacija skiltyje „pastabos“

   ·        IP, įrenginių MAC, prisijungimo laikas (mobilusis, nešiojamas, planšetinis kompiuteris)

   ·        Atvaizdas

   4.2        Asmens duomenų naudojimas

   Nr.

   Asmens duomenų tvarkymo tikslas

   Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

   1.    

   Vaizdo stebėjimas per vaizdo stebėjimo sistemą, įrengtą prekybos centro viduje, bendrose patalpose, privažiavimo keliuose ir automobilių stovėjimo aikštelėse

   Teisėtas interesas užtikrinti asmenų ir turto saugumą prekybos centre

   2.    

   Teisėtas interesas užtikrinti asmenų ir turto saugumą prekybos centre

   Leisti nuomininkų darbuotojams patekti į prekybos zonos vidų ne prekybos centro darbo valandomis

   3.    

   Suteikiant prieigą prie prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelės

   Sutarties vykdymo dėl mūsų paslaugų teikimo ar automobilių stovėjimo aikštelės nuomos (t. y. patekimo į prekybos centro aikštelę suteikimo)

   4.    

   Spręsti kompetentingų institucijų ir įstaigų prašymus pateikti duomenis ir informaciją

   Teisinė prievolė

   5.    

   Suteikti prieigą prie nemokamo „WiFi“ tinklo

   Vykdyti sutartį dėl mūsų paslaugų teikimo (t. y. suteikti galimybę naudotis prekybos centro įrenginiais ir paslaugomis)

   6.    

   Prekybos centre pateiktų pranešimų ir (arba) skundų valdymas

   Mūsų teisėtas interesas spręsti mums atsiųstus skundus ir palaikyti gerus santykius su prekybos centro lankytojais/klientais

   7.    

   Prekybos centre pateiktų prašymų dėl pamestų daiktų tvarkymas

   Mūsų teisėtas interesas spręsti mums atsiųstus skundus ir palaikyti gerus santykius su prekybos centro lankytojais/klientais

   8.    

   Atlikti „pažįstamo kliento“ (KYC) patikrinimus, susijusius su potencialiais sutartiniais partneriais

   Teisėtas interesas atlikti KYC procedūrą

   9.    

   Vykdyti ekonominę, finansinę ir (arba) administracinę valdymo veiklą

   Teisinė prievolė

   10. 

   Ginčų, tyrimų ar kitų peticijų ir (arba) skundų, kurių šalimi yra Valdytojas, sprendimas.

   Teisėtas interesas ginti mūsų teises teisme arba kompetentingoje institucijoje

   11. 

   Archyvavimas

   Teisinė prievolė

   12. 

   Atlikti Duomenų valdytojo vykdomų procedūrų ir procesų rizikos kontrolę, taip pat atlikti Duomenų valdytojo auditą ar tyrimus.

   Mūsų teisėtas interesas valdyti riziką ir užtikrinti, kad būtų laikomasi Duomenų valdytojo procedūrų ir procesų.

   4.3        Saugojimo laikotarpis

   Tvarkomi asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek reikia, kad galėtume įvykdyti teisinius įsipareigojimus, nustatytus mūsų veiklos sričiai taikomuose teisės aktuose.

   Priklausomai nuo konteksto, kuriame tvarkome jūsų asmens duomenis, taikomos šios saugojimo laikotarpio nustatymo taisyklės:

   ·        Vaizdo stebėjimo sistema: Vaizdo įrašai, saugomi vaizdo stebėjimo sistemoje, paprastai saugomi 14 (keturiolika) dienų, išskyrus atvejus, kai jų tvarkymo laikotarpis pratęsiamas pagal įstatymus arba teisines procedūras.

   ·        Automobilių stovėjimo sistema: automobilių stovėjimo ir atsiskaitymo įrangos vaizdo stebėjimas - ne ilgiau kaip 1 mėn.; su atvykimu / išvykimu į automobilių stovėjimo aikštelę susiję duomenys - ne ilgiau kaip 2 mėn.; su mokėjimu susiję duomenys – pagal mokesčių reglamentavimą (paprastai – 10 metų); išnuomojus automobilių stovėjimo vietą prekybos centro nuomininkams ir/ar nuomininkų darbuotojams – ne ilgiau kaip 1 mėnuo po nuomos sutarties pabaigos. Saugojimo laikotarpis gali būti pratęstas, jei to reikalauja teisės aktai arba tai būtina siekiant ištirti konkretų incidentą / įvykį ir užtikrinti, kad būtų apsaugoti Valdytojo interesai / atlyginama žala.

   ·        „WiFi“ tinklas: duomenys saugomi sesijos metu ir ne ilgiau kaip 1 (vieną) dieną po sesijos pabaigos.

   ·        Su paklausimais, skundais, pamestais ir rastais, susiję duomenys – ne ilgiau kaip 3 metai nuo atsakymo išsiuntimo, dokumento gavimo (jei neatsakoma) dienos.

   ·        Sutarties duomenys – ne ilgiau kaip 10 metų po sutarties pabaigos.

   ·        Kiti – pagal saugojimo terminus, nustatytus teisinio reguliavimo.

   4.4        Trečiųjų šalių prieiga

   Galimybė susipažinti su jūsų duomenimis bus suteikta tik tiems fiziniams ar juridiniams asmenims, su kuriais bendradarbiaujame duomenų tvarkymo tikslais ir kurių atžvilgiu mes (nauji arba numatomi gavėjai) galime pagrįsti teisėtą pagrindą pagal BDAR arba jei turime teisinę prievolę pateikti jūsų duomenis.

   Prieigą prie jūsų duomenų turės šie subjektai ir jų darbuotojai:

   ·        Apsaugos ir apsaugos paslaugų teikėjai – Siekdamas užtikrinti vaizdo stebėjimo kameromis ir prieigos kontrolės sistemą automobilių stovėjimo aikštelėse, nuomotojas bendradarbiauja su specializuotomis įmonėmis, kurioms pagal įstatymus suteikta teisė vykdyti apsaugos ir stebėjimo veiklą

   ·        Kiti paslaugų teikėjai – Tvarkydamas skundus, skundus ir (arba) prašymus dėl pamestų daiktų, adresuotus prekybos centruose esančių informacijos skyrių darbuotojams, duomenų valdytojas paprastai bendradarbiauja su specializuotomis paslaugų įmonėmis

   ·        Teisiniai konsultantai

   ·        Grupės įmonės

   Sutartimi reikalausime, kad šie subjektai ir jų darbuotojai laikytųsi šių duomenų konfidencialumo ir užtikrintų aukštą jūsų duomenų tvarkymo saugumo lygį.

   Jūsų asmens duomenis taip pat pateiksime teisminėms institucijoms, valstybinėms įstaigoms arba centrinėms ir vietos valdžios institucijoms, remdamiesi tinkamai pagrįstu prašymu arba teisine prievole.

   Paprastai Duomenų valdytojas neperduoda jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims už Europos ekonominės erdvės ribų. Tačiau, jei toks perdavimas įvyksta, Valdytojas imsis tinkamų apsaugos priemonių, kad užtikrintų perduotų asmens duomenų apsaugą.

 • 5. Asmens duomenų saugumas ir tikslumas

  • 5. Asmens duomenų saugumas ir tikslumas

   Mes imsimės visų būtinų saugumo priemonių, kad apsaugotume jūsų perduodamus, saugomus ar kitaip tvarkomus asmens duomenis nuo sunaikinimo, praradimo, neteisėto ar atsitiktinio pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Saugumo priemonės, kurias įgyvendiname jūsų asmens duomenų atžvilgiu, gali užtikrinti duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą ir nuolatinį atsparumą, taip pat gebėjimą laiku atkurti asmens duomenų prieinamumą ir prieigą prie jų, jei įvyktų fizinis ar techninis incidentas.

   Visi asmens duomenys bus tvarkomi saugiuose puslapiuose, kuriuose naudojama SSL šifravimo sistema, pažymėta naršyklės lango viršuje esančiu pakabinamos spynos simboliu.

   Daugiau informacijos apie Interneto Svetainės saugumo standartus rasite skyriuje „Pagalba“.

   Be to, siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir per Paskyrą perduodamos informacijos konfidencialumą, ji yra apsaugota slaptažodžiu. Duomenų valdytojas arba, kai taikoma, bendri duomenų valdytojai deda visas pastangas ir naudoja tinkamas informacines technologijas, kad užtikrintų jūsų pateiktų duomenų apsaugą ir saugumą.

   BDAR numatytais atvejais, susijusiais su asmens duomenų saugumo pažeidimais, duomenų valdytojas arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, kiekvienas iš bendrų duomenų valdytojų tinkamai informuos kompetentingas institucijas ir atitinkamus asmenis.

   Duomenų valdytojas arba bendri duomenų valdytojai tvarko tikslius asmens duomenis ir taiko jų atnaujinimo procedūrą. Todėl duomenų valdytojas ir (arba) bendri duomenų valdytojai imasi visų būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog asmens duomenys, kurie yra netikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinti arba ištaisyti.

 • 6. Duomenų subjektų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu

  • 6. Duomenų subjektų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu:

   (a)   Teisė susipažinti – teisė prašyti patvirtinti, ar mes tvarkome asmens duomenis, ar ne, o jei taip, duomenų subjektas gali prašyti leisti susipažinti su duomenimis ir tam tikra informacija apie tokius duomenis. Gavę tokį prašymą, taip pat išduosime tvarkomų asmens duomenų kopiją. Už papildomų kopijų užsakymą bus imamas mokestis pagal faktiškai patirtas išlaidas.

   (b)   Teisė į ištaisymą – teisė reikalauti, kad netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, taip pat papildyti neišsamius duomenis, įskaitant papildomos informacijos pateikimą.

   (c)   Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) – teisės aktais aiškiai reglamentuotais atvejais teisė gauti iš mūsų duomenų ištrynimą. Taigi, asmens duomenų ištrynimo galima prašyti, jei:

   o   duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti ar tvarkomi;

   o   atšaukti sutikimą, kuriuo remiantis atliekamas duomenų tvarkymas;

   o   duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal teisę prieštarauti;

   o   asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas;

   o   duomenys turi būti ištrinti siekiant įvykdyti mums tenkančią teisinę prievolę.

   (d)   Teisė apriboti duomenų tvarkymą – teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis teisės aktais aiškiai reglamentuotomis aplinkybėmis, pvz.:

   o   ginčijamas duomenų tikslumas, laikotarpiu, kai tikrinamas atitinkamų duomenų tikslumas;

   o   duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o duomenų subjektas prieštarauja duomenų ištrynimui;

   o   duomenų subjektui šie duomenys reikalingi tam tikroms teisėms nustatyti, įgyvendinti ar ginti teisme, o mūsų įmonei tokių duomenų nebereikia;

   o   duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikotarpiu, per kurį mes tikriname, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni už jo interesus, teises ir laisves.

   Tokiomis aplinkybėmis, išskyrus saugojimą, duomenys nebebus tvarkomi.

   (e)   Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu – teisė bet kuriuo metu dėl priežasčių, susijusių su konkrečia duomenų subjekto padėtimi, nesutikti su duomenų tvarkymu (įskaitant profilių kūrimą), grindžiamu mūsų teisėtu interesu.

   (f)     Teisė į duomenų perkeliamumą – teisė gauti pateiktus asmens duomenis susistemintu, automatizuotai skaitomu formatu ir teisė prašyti, kad duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui. Ši teisė taikoma tik asmens duomenims, kuriuos duomenų subjektas tiesiogiai pateikia duomenų valdytojui, ir tik tuo atveju, jei asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir yra teisiškai pagrįsti sutarties vykdymu arba to asmens sutikimu,

   (g)   Teisė pateikti skundą – teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo būdų. Skundas bus pateiktas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai („VDAI“) – išsami informacija pateikta adresu https://vdai.lrv.lt.

   (h)   Teisė atšaukti sutikimą – teisė bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tais atvejais, kai duomenys tvarkomi remiantis sutikimu. Sutikimo atšaukimas galios tik ateityje, o iki atšaukimo vykdytas duomenų tvarkymas lieka galioti.

   (i)     Papildomos teisės, susijusios su automatizuotais sprendimais, naudojamais teikiant paslaugas – jei dėl asmens duomenų priimami automatizuoti sprendimai ir šie sprendimai daro didelį poveikį duomenų subjektui, duomenų subjektas gali: a) gauti žmogaus įsikišimą į minėtą duomenų tvarkymą, b) pareikšti savo požiūrį į tokį tvarkymą, c) gauti paaiškinimus dėl priimto sprendimo ir d) užginčyti tokį sprendimą.

   Šiomis teisėmis (išskyrus teisę susisiekti su VDAI, kuria galima pasinaudoti šios institucijos nustatytomis sąlygomis – šiuo klausimu žr. oficialią Interneto Svetainę https://vdai.lrv.lt) galima pasinaudoti bet kuriuo metu, individualiai arba bendrai, siunčiant laišką / pranešimą šiais būdais:

   ·        paštu, adresu: Ozo g. 18, Vilnius LT-08243, uždaroji akcinė bendrovė „Ozantis“;

   ·        el. paštu, adresu: duomenu.apsauga@nepirockcastle.com

   Galite pasinaudoti teise atšaukti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų (naujienlaiškio) siuntimo el. paštu, pasinaudodami kiekviename tokio pobūdžio pranešime esančia nuoroda atsisakyti prenumeratos (atsisakyti).

Pereiti į