PIRKITE PPC OZAS DOVANŲ KORTELĘ IR GAUKITE DOVANŲ
Galioja nuo 14 Geg 2024 21:00 Iki 30 Bir 2024 20:45

Įsigykite PPC OZAS dovanų kortelę PPC OZAS INFORMACIJOS CENTRE arba GERA DOVANAsalelėje už 100€ ir daugiau bei gaukite šokoladinių saldainių rinkinį „Rūta 1913. Laiko išmėgintas skonis!“

AKCIJOS TAISYKLĖS

1.       Bendrosios Akcijos sąlygos

1.1.    Laikotarpiu nuo 2024 05 15 iki 2024 06 30 (imtinai) asmenys (toliau – Pirkėjai), įsigiję OZO dovanų kortelę už 100 (vieną šimtą) EUR, gali gauti šokoladinių saldainių rinkinį „Rūta 1913. Laiko išmėgintas skonis!“ 165 g 8,90 EUR vertė  (toliau – Dovana).

1.2.    Dovana suteikiama Pirkėjui įsigijus 100 (vieno šimto) EUR vertės OZO dovanų kortelę ar keletą OZO dovanų kortelių, kurių bendra tą pačią dieną įsigytų dovanų kortelių vertė lygi 100 (vienas šimtas) EUR ar daugiau, ir atsiėmus Dovaną OZO dovanų kotelių įsigijimo dieną.

1.3.    Akcijos Dovanos išduodamos tik tuo atveju, jei OZO dovanų kortelės įsigytos fizinėse prekybos ir pramogų centre „OZAS“ esančiose pardavimo vietose. Akcijos taisyklės negalioja ir Dovanos nesuteikiamos įsigyjant dovanų kortelę (-es) internetu.

1.4.    Akcija vyksta ir Akcijos Dovanos išduodamos iki tol, kol pasibaigs Akcijos vykdymo laikotarpis, t.y. iki 2024 06 30 (imtinai), arba iki baigsis Akcijai skirtas Dovanų kiekis (priklausomai nuo to, kuri iš sąlygų įvyksta anksčiau).

1.5.    Dalyvaudami Akcijoje, t.y. įsigydami nurodytos vertės OZO dovanų kortelių bei išreikšdami pageidavimą atsiimti Dovaną, patvirtinate, kad susipažinote su šiomis Akcijos taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Jei Jums yra mažiau nei 18 metų, Akcijoje galite dalyvauti tik su tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimu. Jei Akcijoje dalyvaujate būdami jaunesni nei 18 metų, laikome, kad Jūsų tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė Jums sutikimą dalyvauti Akcijoje.

1.6.    Dovanų kiekis, numatytas Akcijai, yra 1000 (vienas tūkstantis) vienetų..

2.       Dovanų išdavimo/atsiėmimo sąlygos

2.1.    OZO dovanų kortelių pardavimo ir Dovanų išdavimo vietos - OZO informacijos centras (1-ame aukšte), „Gera dovana“ prekybos vieta (2-ame aukšte).

2.2.    Už 100 (vieno šimto) EUR vertės OZO dovanų kortelę suteikiama 1 (viena) Dovana. Pirkėjui, įgijusiam, atitinkamai, didesnės vertės, t.y. 200 EUR, 300 EUR ir t.t. OZO dovanų kortelę, išduodama atitinkamai 2 (dvi), 3 (trys) Dovanos ir t.t.

2.3.    OZO dovanų kortelių, įgytų tą pačią dieną, vertės sumuojamos (pvz.: 50 EUR + 50 EUR arba 20 EUR + 20 EUR + 20 EUR + 20 EUR + 20 EUR ir kt.) ir gali būti panaudojamos Akcijoje. OZO dovanų kortelių, įgytų tą pačią dieną, bet skirtingu laiku, vertės taip pat gali būti panaudojamos Akcijoje.

2.4.    OZO dovanų kortelės, įgytos kitomis dienomis nei Dovanos atsiėmimo OZO dovanų kortelių pardavimo vietoje diena, Akcijoje negali būti panaudojamos. Skirtingomis dienomis įgytų OZO dovanų kortelių vertės taip pat nesumuojamos.

2.5.    OZO dovanų kortelė gali būti panaudojama Akcijoje tik pateikus jos įgijimą patvirtinantį pirkimo kvitą.

2.6.    OZO dovanų kortelė, įgyta iki Akcijos pradžios, t. y. anksčiau nei 2024 05 15, Akcijoje negali būti panaudojama.

2.7.    Pirkimo kvitas, kuris patvirtina OZO dovanų kortelės įgijimą ir, už kurį išduodama Dovana, pažymimas antspaudu ir grąžinamas Pirkėjui.

2.8.    Pirkimo kvitas pažymėtas antspaudu reiškia, jog Pirkėjui Dovana išduota bei yra laikoma, kad ji Pirkėjui perduota tinkamai ir jokios pretenzijos dėl jos perdavimo negali būti bei nebus reiškiamos.

2.9.    Anspaudu pažymėtas pirkimo kvitas Akcijoje gali būti panaudotas tik vieną kartą, t.y. už anspaudu pažymėtą kvitą pakartotinai Dovana nesuteikiama.

2.10. Akcijos Dovanos, teisė į Dovanas nekeičiamos, negrąžinamos, taip pat nekeičiamos į pinigus. 

3.       Akcijos organizatorius ir kitos sąlygos

3.1.    Akcija vyksta prekybos ir pramogų centre OZAS, Ozo g.18, Vilnius.

3.2.    Akcijos organizatorius – uždaroji akcinė bendrovė „Ozantis“, įmonės kodas 126345741 (toliau – Akcijos organizatorius).

3.3.    Akcijoje negali dalyvauti Akcijos organizatoriaus, NEPI Rockcastle Lithuania, UAB bei prekybos ir pramogų centro OZAS parduotuvių darbuotojai ir jų šeimos nariai.

3.4.    Akcijos organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti Akcijos Dovanų išdavimą Pirkėjui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Akcijos organizatorius turi teisę atsisakyti išduoti Dovaną.

3.5.    Akcijos organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo Akcijos metu nutraukti Akciją ar keisti jos taisykles. Esant Akcijos taisyklių neatitikimams, galioja www.ozas.lt paskelbtos Akcijos taisyklės.

3.6.    Informacija apie Akciją skelbiama www.ozas.lt ir OZO informacijos centre.

3.7.    Jei turite klausimų dėl šios Akcijos, kviečiame kreiptis į OZO informacijos centrą el. paštu infocentras@ozas.lt arba telefonu +370 640 15055.

Uždaryta

10:00 - 21:00

1 aukštas

Aprašymas